Uitleg afhangsysteem

Het digitale afschrijfsysteem vervangt het afhangbord en geeft leden de mogelijkheid een week van tevoren een tijdstip te reserveren om te spelen.

Wat zijn de afspraken?

 • Inschrijven kan (vooralsnog) alleen voor de woensdagavond.
 • Je kunt je inschrijven voor één tijdslot per avond.
 • Je kunt je inschrijven vanaf de donderdag voor de speelavond, mits de juiste datum is ingevuld. Als het formulier nog niet voorzien is van de juiste datum, moet het formulier nog worden opgeschoond en moet je het later nog eens proberen.
 • Het opschonen van oude inschrijvingen wordt zo snel mogelijk na de speelavond gedaan en gebeurt alleen door de secretaris en niet door de leden.
 • Zodra je weet dat je niet kunt spelen, verwijder dan je inschrijving zo snel mogelijk om andere leden de mogelijkheid te geven om te kunnen spelen.
 • Je verwijdert of verandert géén inschrijvingen van anderen, tenzij dit expliciet met de betrokken is afgesproken.

Hoe werkt het?

 • Ga naar het menu Tennis en kies voor de optie Afhangsysteem of klik hier.
 • Er wordt nu een Google Docs spreadsheet in een apart venster in je browser geopend.
 • Per tijdslot kunnen vier mensen inschrijven. Eén naam per rij per baan.
 • Kijk of er op het gewenste tijdslot plaats is op een baan en vul je naam in op een vrije plaats. Het systeem slaat wijzigingen vanzelf op, daar hoef je niets voor te doen, en is voor andere leden die het formulier gebruiken direct zichtbaar.
 • Sluit het venster met het afhangsysteem af.

Heb je vragen?

Heb je moeite om het systeem te gebruiken en heb je hulp nodig, of heb je andere vragen of verbetersuggesties, dan kun je terecht bij de secretaris. De contactgegevens van de secretaris zijn opgenomen bij het Bestuur