Skip to main content

Afhangen

afhangen

Contributie

Contributie tarieven tennisvereniging GPD.

Het zomerseizoen loopt elk jaar van 1 april tot en met 30 september en de contributie hiervoor bedraagt € 145,00.

Het winterseizoen loopt elk jaar van 1 oktober tot en met 31 maart en de contributie hiervoor bedraagt € 175,00.

Het contributiebedrag kan overgemaakt worden op rekening NL79INGB0002903942 t.n.v. penningmeester TVGPD. De contributie voor het zomerseizoen moet betaald zijn vóór 1 maart, de contributie voor het winterseizoen vóór 1 juli.