Skip to main content

Afhangen

afhangen

Lidmaatschap

GPD kent een zomer- en winterseizoen. Het zomerseizoen loopt van 1 april tot en met 30 september, het winterseizoen van 1 oktober tot en met 31 maart. Je kunt lid worden voor alleen het zomerseizoen, alleen het winterseizoen of beiden. Zie hier voor meer informatie over de contributie.

Je kunt je inschrijven via het aanmeldingsformulier. Zodra je je hebt ingeschreven, ben je lid totdat je je lidmaatschap beëindigd. Het lidmaatschap dient dan tijdig te worden beëindigd om te voorkomen dat je ook het aankomend seizoen nog contributie verschuldigd bent. Om dit te voorkomen dien je tijdig, voorafgaand aan het nieuwe seizoen, schriftelijk of via het opzegformulier op te zeggen:

  • vóór 1 maart voor het lidmaatschap zomertennis;
  • vóór 1 juli voor het lidmaatschap wintertennis.